آشتی خواستن پشنگ از کیقباد – داستانی از شاهنامه

آمدن افراسیاب نزد پدر-داستان شاهنامه

در این مقاله داستانی از شاهنامه با عنوان آمدن افراسیاب نزد پدر و جزئیات و سخنانی که در برخورد افرسیاب با پدر صورت گرفته آورده شده است.

بیشتر ...

جنگ رستم با افراسیاب- داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

در این قسمت از شاهنامه جنگ رستم با افراسیاب و اینکه چگونه رستم به پیروزی می رسد توضیح داده شده است.

بیشتر ...


صفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید