نبرد رستم در برابر کافور _ داستانی از شاهنامه

نبرد جنگ های شاهنامه پیروزی سپاه ایران شکست تورانیان پهلوانان ایرانی رستم تهمتن گودرز طوس بیژن گیو دژهای ایرانیان لشکر کشی ایرانیان در برابر تورانیان

بیشتر ...

خوان هفتم و نامه کیکاوس به پادشاه مازندران – داستانی از شاهنامه

کشتن دیو سپید

درخوان هفتم رستم به نبرد با دیو سپید میرود،اتفاقهای جالبی رخ میدهد و بر دیو سپید مغلوب می شود،با چکاندن قطره ای از خون دیو کاوس شاه بینا می شود.

بیشتر ...

جنگ رستم با افراسیاب- داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

در این قسمت از شاهنامه جنگ رستم با افراسیاب و اینکه چگونه رستم به پیروزی می رسد توضیح داده شده است.

بیشتر ...


صفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید