حق الناس مانع استجابت دعاست
امتحان مردم بعد از پیامبر
سخنانی از حضرت علی (ع)
توصیه های بهداشتی برای روزه داری در تابستان
ابعاد عبادت
نجات يافتن نيكوكار و هلاكت بدكار
سفارش به آخرت گرايي
فرمان علي به نيكي
اندوه سرمایه داران گناهکار
الگوی انسان کامل از دید حضرت علی (ع)
عفت و پاكدامني از ديد حضرت علي
علي (ع ) و طلب باران
آيا بايد دنيا را سرزنش كرد؟
معني ايمان از ديد حضرت علي
داوري ميان مردم
خود سازي و رسيدن به مقامات معنوي
زكات گرفتن علي (ع)
نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر
امان از ترس
مومن و علمي كه به يادگار مي گذارد
ثواب پس از مرگ
پيغمبر (ص): من فرزند دو قرباني هستم
آغاز كار با نام خدا
حسد از هر گناهي بدتر است
بخل و سخاوت
عمر كوتاه

سبب توبه بشر حافى

سه چيز موجب قساوت قلب مي شود.
دعاي چهار كس رد نشود
قصه برده سخن چين
عجله كار شيطان است مگر در چند مورد
هر كس صورت مادر را ببوسد ...
نتيجه مخالفت با هواى نفس
سخناني از اما محمد باقر (ع)
عالم برزخ
سخناني از امام صادق (ع) قسمت سوم

 سخناني از امام صادق (ع) قسمت دوم

 سخناني از امام صادق (ع)
سخناني از حضرت علي (ع)  (قسمت دوم)
سخناني از حضرت علي (ع)  (قسمت اول)
 سخنان پيامبر بزرگ اسلام