• ارسال کننده: سمیه مظفری
  • تاریخ انتشار: 2014 / 04 / 13

اولین روزهای تولد – قسمت سوم

روز های اول زندگی مادر و نوزاد

نوزاد در روز اول تولد چه می کند؟

بسیاری از والدین از این که می بینند نوزادشان در روز اول تولد هوشیار و تحریک پذیر است، تعجب می کنند.

درست بعد از تولد، چشم های نوزاد باز می شود و او زمان زیادی را برای شناسایی چهره اطرافیان به