• ارسال کننده: علی یزدی مقدم
 • تاریخ انتشار: 2016 / 06 / 14

درك مفهوم بازگشت سرمايه در مديريت تغيير

بازگشت سرمايه يا ROI كه مخفف Return on Investment است به معناي بهبود افزوده تقسيم بر هزينه رسيدن به اين بهبود است:

ROI= N.B./ P.C.

N.B.= سود خالص

P.C.= هزينه پروژه

مدیریت تغییر

كه سود خالص از كم كردن هزينه پروژه از سود پروژه بدست مي آيد.

اين روش محاسبه برگشت سرمايه براي بسياري پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرد اما هنگامی که صحبت از برگشت سرمايه در مديريت تغيير می شود هميشه محاسبه ROI با چالش هايي مواجه بوده است. در اين مقاله آموزشي يك مدل سه وضعيتي از مديريت تغيير ارائه مي دهيم- وضعيت جاري، دوره گذار و آينده – تا در ابتدا ROI يا برگشت سرمايه توضيح دهيم و در مرحله بعد نشان دهيم كه ROI چگونه در اين سه وضعيت بروز مي كند. و به اين ترتيب مدل قابل فهمي به نمايش مي گذاريم و با مفهوم CMROI يا برگشت سرمايه در مديريت تغيير آشنا مي شويم.

اساس تغيير – سه وضعيت

پروسي از مدل سه وضعيتي – وضعيت جاري يا كنوني ، دروه گذار و آينده – استفاده مي كند تا تغيير را توصيف كند. هر تغييري كه در سيستم ايجاد كنيد از فعاليت هايي كه در زمينه بهينه سازي انجام مي دهيد، به روز رساني نرم افزار ها، جمع آوري اطلاعات، توسعه يا وضع قوانين جديد در نهايت بايد گفت كه تغيير حركت از وضعيت كنوني (چيزهايي كه اكنون در اختيار داريم) به سمت وضعيتي است كه در آينده مي خواهيم به آن برسيم (انجام فرايند به روشي جديد) و در اين مسير يك دوره گذار داريم تا تغييرات كامل شوند ( تكميل فرايند تغيير).

وضعيت كنوني -> دوره گذار -> آينده

اين مدل به خوبي مديريت تغيير را بيان مي كند. در حاليكه امروزه سازمان ها و شركت ها با شرايط دشوارتري روبرو هستند ماندن در همين شرايط و تغييراتي انگشت شمار در حال انجام است. اين تغييرات مي توانند بنيادي باشند يا به صورت پروژهايي تعریف شوند. اما مي توان آنها را با آنچه كه انجام داده اند (شرايط كنوني) آنچه كه انجام خواهند داد (آينده) و اينكه چگونه اين تغييرات انجام مي شود (دوره گذار) توصيف كرد.

برگشت سرمايه چگوه بدست مي آيد؟

با استفاده از سه حالت يا وضعيت تغيير مي توان برگشت سرمايه را بدست آورد. برگشت سرمايه از تغيير حاصل مي شود اما براي مديريت تغيير انجام نمي شود. اين بهينه سازي از اختلاف در كارايي سيستم در آينده و كارايي حال حاضر آن بدست مي آيد. مثال زير اين اختلاف را به خوبي نشان مي دهد:

كارايي در آينده منهاي كارايي در حال حاضر برابر سود پروژه
هزينه هاي كمتر هزينه هاي بيشتر = ضرفه جويي در هزينه ها
در آمدهاي بيشتر درآمد هاي كمتر = منابع جديد درآمدي
خطاي كمتر خطاي بيشتر = كم شدن خطا
كمتر در معرض ريسك قرار گرفتن در معرض ريسك بالا = كم شدن ريسك
مطابق قانون غير قانوني = عملكرد طبق تعهدات

بازگشت سرمايه در پروژه از اختلافي كه در كارايي وجود دارد بدست مي آيد. و اين اختلاف به كمك نتايجي كه انتظار داريم حاصل شدني است كه در نهايت منجر به سود يا سود بيشتر خواهد شد. و اين نتايج ناشي از درك ما مي شود زيرا چنين نيازي را احساس كرده ايم و فهميده ايم كه بايد فرايند را بهينه سازي كنيم كه مربوط به آغاز كار است.

اما كجا مي توان بازگشت سرمايه را در مديريت تغيير يافت؟

مديريت تغيير متفاوت است – زيرا وضعيت آينده و كنوني مشخص نيست تا به كمك آنها اختلافي بدست آوريم. در عوض مديريت تغيير بر تغييرات جزئي تمركز دارد تا بهره وري را در دوره گذار افزايش دهد و وضعيت سيستم را در آينده بهبود بخشد. مديريت تغيير موثر سود پروژه را با يك تغيير مشخص افزايش مي دهد. و به اين ترتيب بين وضعيت كنوني و وضعيت سازمان در آينده اختلافي مثبت بوجود مي آيد كه حاصل آن سود بيشتر است.

توجه داشته باشيد كه مديريت تغيير از كم كردن ميزان كارايي كنوني با ميزان كارايي در آينده بوجود نمي آيد. بازگشت سرمايه در مديريت تغيير عبارت است از تفاوت بين:

 • سود پروژه اگر بهينه سازي را اجرا كنيم و از مديريت تغيير استفاده كنيم، و
 • سود پروژه اگر از مديريت تغيير استفاده نمي كرديم.

فرض كنيد پروژه اي را تعريف كرده ايم. ما مي توانيم پروژه را با مديريت تغيير اجرا كنيم يا بدون آن. و بازگشت سرمايه در مديريت تغيير عبارت است از اختلافي كه در سود پروژه ناشي از همراه ساختن و همكاري پرسنل در بهينه سازي بدست مي آيد كه اگر اين بهينه سازي ها انجام نمي شد چنين سودي نصيب ما نمي شد.

 
سود پروژه (با مديريت تغيير)  : كارايي در آينده (با مديريت تغيير) _ وضعيت كنوني
در مقايسه با
سود پروژه (بدون مديريت تغيير)  : كارايي در آينده (بدون مديريت تغيير) _ وضعيت كنوني

مديريت تغيير به صورت مستقيم از مفهوم سود و بازگشت سرمايه پشتيباني مي كند و اين كار به كمك سودي كه از دوره گذاري بهينه تر وضعيتي كاراتر در آينده بدست مي آيد حاصل می شود. با اعمال كردن مديريت تغيير می توان:

 

مرحله گذار را بهينه سازي کرد كه منجر به سود بيشتر پروژه خواهد شد:
 • سازگاري پرسنل را سرعت مي بخشد.
 • اطمينان حاصل مي كند كه مشتريان پاسخ مورد نظر خود را دريافت مي كنند.
 • اطمينان مي يابد كه پرسنل  آموزش هاي مناسب را در زمان مناسب خواهند ديد.
 • تعهد رهبر و سازمان را به تغيير نشان خواهد داد.
 • موانع و مشكلات موجود را كاهش خواهد داد.
وضعيت سازمان در آينده را بهينه سازي خواهد كرد كه منجر به آفرينش سود بيشتر پروژه خواهد شد:
 • نهايي كردن و عملياتي كردن تغيير در كاركنان
 • تعداد پرسنل ويژه را كاهش مي دهد.
 • وقتي كه كاركنان با تغيير خو گرفتند روي تقويت مهارت هاي آنها كار مي شود.
 • كارهايي را كه به سرانجام نرسيده اند سر وسامان مي دهد.
 • نهادينه سازي تغييرات مطلوب توسط پرسنل

نتيجه

تغيير ذات هر سيستمي است و چيزي است كه دير يا زود اتفاق خواهد افتاد. اگر مديريت تغيير را در سازمان خود اعمال كنيم، سودآوري پروژه را مي توانيم در دوره گذار با بهينه سازي و كارايي بالاتر به سمت آينده اي كارآمدتر تامین کنیم. در حقيقت بازگشت سرمايه مديريت تغيير با سازگاري و كمك نيروي انساني امكان پذير خواهد بود. به عنوان كسي كه در زمينه مديريت تغيير فعاليت مي كند بايد بگويم، من تا زماني مي توانم شغل خود را داشته باشم كه بازگشت سرمايه خود را در بالا بردن فروش سازمان و افزايش تعهد كاركنان آنها نشان دهد.

ترجمه: علي يزدي مقدم

 

این محتوا اختصاصاً برای یاد بگیر دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
برچسب ها: -نظر شما چیست؟

پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید

لطفا جای خالی را پر کنیدصفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید