• ارسال کننده: زهرا صانعی
  • تاریخ انتشار: 2017 / 10 / 14

معرفی انواع داده ها در PHP

متغیرها در زبان PHP می توانند انواع داده های مختلف را در خود ذخیره کنند و با انواع این داده های می توانند کارهای متفاوتی انجام دهند.

معرفی انواع داده ها در PHP

زبان PHP از انواع داده های زیر پشتیبانی می کند:

  • متغیر متنی، رشته ای یا string
  • متغییر عدد صحیح یا integer
  • متغیر عددی اعشاری یا Float (که به آن double هم می گویند) یک مقدار عددی با رقم های اعشاری
  • متغیر درست یا غلط یا Boolean: یک مقدار که می تواند درست یا نادرست (true یا false ) باشد.
  • متغیر آرایه ای یا Array: یک گروه از مقادیر در یک مقدار است.
  • متغیر شی گونه یا object
  • متغیر تهی یا Null
  • متعیر ارجاع به آدرس یا Resource
متغیر رشته ای یا string در PHP

یک رشته ترتیبی از کاراکترها است مانند “Hello world!”

هر متنی داخل علامت نقل قول (“”) می تواند یک رشته باشد. می توانید نقل قول جفت یا تک (” ” یا ‘ ‘) به کار ببرید.

مثال

متغیر رشته ای یا string در PHP

متغیر عدد صحیح یا integer در PHP

یک نوع داده ای صحیح یا integer یک عدد بدون ممیز بین 2,147,483,648 – و 2,147,483,647 است.

قوانین اعداد صحیح:

یک عدد صحیح، باید حداقل یک رقم داشته باشد.

یک عدد صحیح، نباید ممیز اعشار داشته باشد.

یک عدد صحیح می تواند هم مثبت باشد و هم منفی

اعداد صحیح می توانند در سه فرمت مشخص شوند: decimal (بر مبنای 10)، hexadecimal (بر مبنای 16 – با پیشوند 0x) و octal (بر مبنای 8 – با پیشوند 0)

در مثال زیر x$ یک عدد صحیح است. تابع ()var_dump هم مقدار و هم نوع متغیر را بر می گرداند:

متغیر عدد صحیح در PHP

متغیر عددی اعشاری یا Float در PHP

یک متغیر اعشاری یا Float شامل یک بخش عددی به همراه یک قسمت اعشاری (نمایی) می باشد.

در مثال زیر، متغیر x$ به عنوان یک متغیر اعشاری float تعریف و مقداردهی شده است. تابع ()var_dump، مقدار و نوع متغیر را مشخص می کند:

مثال

متغیر عددی اعشاری یا Float در PHP

متغیر Boolean در PHP

یک متغیر Boolean در php می تواند دو حالت TRUE یا FALSE باشد

;x = true$

;y = false$

مقداری بولی اغلب در حالت های شرطی استفاده می شود.

متغیر آرایه یا Array در PHP

یک آرایه چندین مقدار را در یک متغیر واحد ذخیره می کند.

در مثال زیر cars$ یک آرایه است. تابع ()var_dump نوع و مقدار داده را بر میگرداند.

متغیر آرایه در PHP

متغیر شی گونه یا Object در PHP

یک متغیر شیء یا object نوع داده ای است که هم مقدار داده و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.

در زبان PHP، متغیر شی یا object بایستی کامل و صریح تعریف شود.

ابتدا بایستی یک کلاس (class) برای شی تعریف کنید. برای اینکار از واژه کلیدی calss استفاده کنید. یک کلاس ساختاری است که می تواند شامل خواص (properties) و متدهای (methods) مربوط به متغیر object باشد.

مثال

متغیر شی گونه یا Object در PHP

متغیر تهی یا NULL در PHP

متغیر Null یک نوع داده ای خاص است که فقط می تواند یک مقدار داشته باشد: تهی یا NULL

یک متغیر از نوع داده ای NULL متغیری است که مقداری برای آن اختصاص داده نشده است.

نکته: اگر یک متغیر را بدون مقدار تعریف کنید، به صورت خودکار از نوع Null به آن اختصاص داده خواهد شد.

همچنین با نسبت دادن مقدار Null به یک متغیر، می توان آن را خالی کرد.

مثال

متغیر تهی یا NULL در PHP

متعیر ارجاع به آدرس یا Resource در PHP

نوع داده ای خاص Resource، در واقع یک نوع داده ای مجزا نیست. این نوع متغیر، در واقع نگهدارنده یک ارجاع یا آدرس به یک تابع دیگر در کدهای PHP می باشد.

یک نمونه رایج استفاده از نوع داده ای Resource، فراخوانی پایگاه داده (database call) می باشد.

ترجمه: زهرا صـانعی

این محتوا اختصاصاً برای یاد بگیر دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
برچسب ها:نظر شما چیست؟

پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید

لطفا جای خالی را پر کنیدصفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید