بخشیدن طوس و فرستادن او به توران – داستانی از شاهنامه

داستان شاهنامه، بخشیدن طوس و لشکر کشی به توران

خوار کردن طوس، بخشیدن گناه طوس، خسرو طوس را به توران زمین فرستاد، پیغام پیران به لشکر ایران،سپاه فرستادن افراسیاب،کشته شدن ارژنگ به دست طوس، نبرد هومان

بیشتر ...

داستان سیاوش، فرنگیس و جریره_ داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

داستان سیاوش، فرنگیس و جریره از سری داستانهای شاهنامه، ازدواج سیاوش با فرنگیس و جریره، داستان های حماسی شاهنامه، شاهنامه فردوسی، ادبیات حماسی فردوسی

بیشتر ...

نامه افراسیاب به سیاوش _ داستانی از شاهنامه

نامه افراسیاب به سیاوش - داستانی از شاهنامه

نامه افراسیاب به سیاوش یکی از داستان های از شاهنامه، داستان های شاهنامه، ادبیات حماسی فردوسی، رفتن سیاوش نزد افراسیاب، هنرنمایی سیاوش در میدان بازی چوگان داستانی از شاهنامه، ادبیات حماسی

بیشتر ...

پیمان بستن سیاوش با افراسیاب_داستانی از شاهنامه

پیمان بستن سیاوش با افراسیاب_داستانی از شاهنامه

داستان های شاهنامه ادبیات حماسی فردوسی طوسی شعرهای شاهنامه پیام دادن رستم به کاوس سیاوش و افراسیاب رستم و کاوس داستان ادبی شاهنامه جنگاوری سیاوش شعر

بیشتر ...

لشکرکشی سیاوش به جنگ افراسیاب _ داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

داستانی زیبا از شاهنامه فردوسی، داستانی زیبا و خواندنی از شاهنامه در این داستان شاهنامه سیاوش همراه با لشکری به جنگ افراسیاب می رود و خوابی که افراسیاب قبل از جنگ می بینید و …

بیشتر ...

فایل صوتی “داستانی از شاهنامه – پادشاهی کیومرث”

داستانی از شاهنامه

این مقاله صوتی، داستان پادشاهی کیومرث که داستانی زیبا و حماسی از شاهنامه، اولین داستان شاهنامه و آغاز پادشاهی انسان توسط پادشاه بزرگ کیومرث است

بیشتر ...

گذشتن سیاوش از آتش_ داستانی از شاهنامه

گذشتن سیاوش از آتش_ داستانی از شاهنامه

این قسمت از داستان شاهنامه گذشتن سیاوش از کوه آتش می باشد که حکیم طوس آن را توصیف می کند

بیشتر ...

فریب دادن کاوس توسط سودابه_داستانی از شاهنامه

رفتن سیاوش به شبستان برای بار سوم_داستانی از شاهنامه

داستانهای شاهنامه این قسمت عشق سودابه و نیرنگ های او برای سیاوش نقل شده است فردوسی شاعر حماسه سرا ابیات زیبایی را برای این قسمت از داستان سودابه سروده است

بیشتر ...

عاشق شدن سودابه بر سیاوش _ داستانی از شاهنامه

عاشق شدن سودابه بر سیاوش _ داستانی از شاهنامه

در این مقاله از وب سایت یاد بگیر دات کام،داستان شاهنامه مرحله ای است که سودابه عاشق سیاوش می شود و دام هایی را با نیرنگ و حیله برای او می گذارد. ادامه داستان را حتما بخوانید.

بیشتر ...

مادر سیاوش _ داستانی از شاهنامه

سیاوش _ داستانی از شاهنامه

در این مقاله، داستان مادر سیاوش را آورده ایم که چطور با کاوس شاه آشنا شده و داستان هایی که تا پایان عمر او رخ داده است را برای علاقه مندان تهیه کرده ایم.

بیشتر ...

داستان جنگ هفت پهلوان – داستانی از شاهنامه

داستان جنگ هفت پهلوان

رستم، پهلوان جهان جشنی به پا کرد و پهلوانان ایران زمین را دعوت کرد در این جشن پهلوانان تیر اندازی می کردند و به شکار می رفتند آنها برای لذت بیشتر از شکار به شکارگاه افراسیاب رفتند سپس خبر به افراسیاب رسید و با سپاهی به سمت آنان حرکت کرد.

بیشتر ...

بازگشت کاوس به ایران و گمراه شدنش به دست ابلیس- داستانی از شاهنامه

بازگشت کیکاوس

پهلوانان ایران زمین بر تورانیان پیروز شدند، کاوس شاه دوباره به ایران بازگشت و به تخت نشست. کاوس پادشاه مغروری بود و این امر باعث شد ابلیس او را فریب دهد کاری کند که از پرودگار روی گرداند.

بیشتر ...

اسیر شدن کاوس و جنگ رستم با شاه هاماوران، مصر و بربر- داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

شاه هاماوران بعد از ازدواج دخترش با کاوس در این فکر بود که چگونه دخترش را باز پس بگیرد و از شر باج و حراج به کاوس رها شود پس با زیرکی نقشه ای طرح کرد تا کاوس را اسیر خود کند.

بیشتر ...

رزم کاوس با شاه هاماوران و ازدواج با دخترش- داستانی از شاهنامه

کاوس شاه

در این مقاله کاوس بعد از پیروز شدن بر دیوان مازندران با سه سپاه مصر، بربرستان و شاه هاماوران می جنگد و آن ها را شکست می دهد و از دختر شاه هاماوران خواستگاری می کند

بیشتر ...

جنگ کاوس شاه با شاه مازندران – داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

رستم با نامه ای نزد پادشاه مازندران می رود و از او می خواهد تسلیم شود تا کشورش نجات یابد اما او در جواب سرکشی کرده و تسلیم نمی شود و جنگ اتفاق می افتد

بیشتر ...

خوان هفتم و نامه کیکاوس به پادشاه مازندران – داستانی از شاهنامه

کشتن دیو سپید

درخوان هفتم رستم به نبرد با دیو سپید میرود،اتفاقهای جالبی رخ میدهد و بر دیو سپید مغلوب می شود،با چکاندن قطره ای از خون دیو کاوس شاه بینا می شود.

بیشتر ...

هفت خوان رستم (خوان پنجم و ششم) – داستانی از شاهنامه

هفت خوان رستم

رستم پس از رسیدن به سرزمینی پرآب رخش را رها کرد تا بچرد و خودش استراحت کند در این حین ماجرایی پیش آمد که در این مقاله به شرح داده شده است.

بیشتر ...

هفت خوان رستم (خوان اول تا چهارم)- داستانی از شاهنامه

هفت خان

رستم برای نجات کاوس شاه به راه افتاد برای رسیدن به هدف باید راه سختی را طی می کرد در این مقاله 4 خوان از این سفر دشوار آورده شده است.

بیشتر ...

رفتن کاوس شاه به مازندران _ داستانی از شاهنامه

رفتن کیکاوس به مازندران

در این مقاله رفتن کاوس به مازندارن، نبرد و حوادثی که برایش اتفاق افتاده و اسیر شدن به دست دیو سپید شرح داده شده است.

بیشتر ...

پادشاهی کیکاوس _ داستانی از شاهنامه

پادشاهی کیکاووس

بعد از مرگ جمشید پسرش کیکاووس به تخت پادشاهی نشست در این مقاله خصوصیات کیکاوس و جنگ طلبی و حوادثی که در این بین رخ می دهد آورده شده است.

بیشتر ...

آشتی خواستن پشنگ از کیقباد – داستانی از شاهنامه

آمدن افراسیاب نزد پدر-داستان شاهنامه

در این مقاله داستانی از شاهنامه با عنوان آمدن افراسیاب نزد پدر و جزئیات و سخنانی که در برخورد افرسیاب با پدر صورت گرفته آورده شده است.

بیشتر ...

جنگ رستم با افراسیاب- داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

در این قسمت از شاهنامه جنگ رستم با افراسیاب و اینکه چگونه رستم به پیروزی می رسد توضیح داده شده است.

بیشتر ...

پادشاهی کیقباد – داستانی از شاهنامه

شاهنامه فردوسی

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب، رفتن رستم به البرز کوه برای آوردن کیقباد، پادشاهی کیقباد صد سال بود را در این مقاله می خوانید

بیشتر ...

ادامه و نتیجه جنگ ایران و توران – داستانی از شاهنامه

جنگ رستم با افراسیاب داستانی از شاهنامه

نبرد ویسه و قارن، رفتن شماساس و خزروان به زابلستان به جنگ زال، کشته شدن نوذر به دست افراسیاب را در این مقاله می خوانید

بیشتر ...

جنگ ایران و توران – داستانی از شاهنامه

پادشاهی نوذر - داستانی از شاهنامه

در این داستان از شاهنامه، لشکرکشی ایرانیان و تورانیان، کشته شدن نامداران ایرانی و تورانی، گرفتار شدن نوذر بیان شده است

بیشتر ...

تولد تا جوانی زال – داستانی از شاهنامه

پادشاهی منوچهر داستانی از شاهنامه

در این قسمت از شاهنامه به تولد زال، کودکی او و مراحل و اتفاقاتی که تا به پادشاهی رسیدن و مقدمات ازدواج او بیان می شود

بیشتر ...

داستانی از شاهنامه – پادشاهی کیومرث

داستانی از شاهنامه

داستانی زیبا و حماسی از شاهنامه اولین داستان شاهنامه و آغاز پادشاهی انسان توسط پادشاه بزرگ کیومرث

بیشتر ...


صفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید